سهم من ازاین شهرفقط یک کوچه بن بست است ویک ایستگاهی که هرروزجایش راتغییرمی دهند ازهمه دنیاسهم من اندک است خاطراتم رارنگ دیگری دادندازبس که شهردارفضای شهرم راعوض میکند 

باورتان میشودخاطراتم درکوچه ای بن بست اسفالت شدنددیگرهیچ ندارم 

هم خودش رفت هم خاطراتش رابردند.

 تاريخ : شنبه 6 دی1393 | | نویسنده : ... |

وقتی زن میگوید : دلم برایت تنگ شده ، یعنی دوستت دارد . . .
جمله ”دلم برات تنگ شده ” برای زن عمیق تر از تمام اقیانوس ها ست .
فهمیدن زن سخت نیست ، فقط باید صدای ضربان قلبش را شنید . . . !
که عاشقانه می تپد ، نه بی دلیل . . . !

 

خدایا...

 

 

 

کودکان گل فروش را میبینی؟؟؟مردان

 

 خانه به دوش...دختران تن فروش...

 

پسران کلبه فروش...زبان های عشق فروش

 

 

انسانهای ادم فروش...همه را میبینی؟؟؟

 

 

میخواهم یک تکه اسمان کلنگی بخرم..!!

 

 

دیگر زمینت بوی  زندگی نمی دهد...

 تاريخ : پنجشنبه 27 آذر1393 | | نویسنده : ... |

زندگی باهمه تلخی هایش گاهی زیباستتاريخ : چهارشنبه 12 آذر1393 | | نویسنده : ... |
سلام

امروزدلم واسه خودم خیلی تنگ شده واسه همین اومدم اینجاویادگذشته هام بیافتم یادمه اون روزهای اول چقدشوروهیجان داشتم امااین روزهای الان دارم ذوب میشم دنیاهمینه گهی شادوگهی غمگین اماخیلی دردناک وسخته ازدست عزیزی خنجربخوری که تمام دنیایت بوده وعشق روبرای اولین بارازچشمای اون خوندی شایدهم اشتباه خوندم مهم نیست مهم اینه که روزهایی روازدست دادم که ...نمیدانم شایدبهترین واژه برای عشق به اوراهنوزهم نتونستم بیابم دلتنگ اون شبهاواون روزهاهستم یادش بخیرتنهارویای هرشبم چشماش بودن ومتهادلیل بیداری ام عشق وهیجان بی حدوحصرش بودنمیدونم شایداین که بگم اشتباه کردم هم خودش اشتباه باشه چون به اون روزهاایمان داشتم ودارم......تاريخ : شنبه 18 آبان1392 | | نویسنده : ... |
سلام رویا...

میدونم ازمن ودنیای من خسته شدی میدونم به مدت یک سال رنج بردی وبه اندازی یک عمرتحملم کردی ومن اینومیدونم باوردارم اماخودت هم میدونی نمیتونم ازدنیایی که برای خودم شکل دادم رهایی یابم چون دست خودم نیست این حصاردرونم رابه آتش کشیده وتوبه جای اینکه باورم داشته باشی فقط شعله های آن رافروزان ترکردی وتقصیرتوهم نبودچون خیلی عذابت میدادم همیشه میگفتی یک روزی باورم میکنی روزی که دیگه من نیستم روزی که منونخواهی دیدومن امروزباورکردم که توهمیشه بامن روراست بودی همه آنچه حقیقت داشت رابه من میگفتی ومن ازخودخواهی خودم بودکه باورت نکردم منوببخش میدونم این کلمه خیلی کمه برای توبرای آن همه رنج هایی که دانسته وندانسته بهت دادم اماجزاین کلمه چیزی ندارم که بگویم فقط منوببخش وازت خواهش میکنم اگه میتونی کمکم کن تابتونم بااین دردکناربیام باورکن تقصیرمن نبوده ونیستتاريخ : دوشنبه 31 تیر1392 | | نویسنده : ... |

دَردِ مَــن تَنهـــ ـــ ــــآیی ام نیست...

دَردِ مَـــن این اَســــــت... کِه هَــــــــــــر روز اَز خودم میپُرسَم

مَگَــر خودش مَـــرآ اِنتِخاب نَکَرد ... ??!!!!♥♥♥تاريخ : جمعه 3 خرداد1392 | | نویسنده : ... |
                        

  روزت مبارک

        مادرگلمتاريخ : چهارشنبه 11 اردیبهشت1392 | | نویسنده : ... |

آشنایی من وتو یک اتفّاق بود ولی... 

خاطرات با تو بودن همچنان و تا ابد در دل من باقی خواهد ماند..... 

خاطرات روزهای شیرین وا اشک های شبانه....... 

ترسهای شبانه من برای به وجود آمدن شکستی دیگر...... 

درددل هایت از شکست های گذشته.....از نامردیهای روزگار..... 

روز به روز بیشتر به تو وابسته شدم....!!!!! 

میدانستم آنقدر شکست خورده بودم که توان شکست دیگری را نداشتم..... 

چشم هایم را به روی همه چیز بستم.... 

وقتی به خود آمدم....دیدم که زندگی بدون تو برایم کابوس وحشتناکی خواهد شد.... 

چه آسان دل صادقم را تقدیم تو کردم..!!!! 

                                                          به یاد می آورم که می گفتی.... 

یا از اول بگو که می مانی یا رفیق نیمه راه نباش....!!!قول بده تا آخر بمانی.... 

یادت باشد با احساسات هیچ کس بازی نکنی.....!!!

به خود اطمینان داشتم که در تمام شرایط ترکت نخواهم کرد. اما... 

توبی هیچ اعتنایی ازکنارم ردشدی ساده ردشدی...

                                 تاريخ : چهارشنبه 4 اردیبهشت1392 | | نویسنده : ... |
کل اسم های توموبایلم رابه اسم<تو>تغییردادم

حالاهرروزبهم زنگ میزنی...یکبارهم نه چندبار...

تازه تغییرصداهم میدی...

من که میدونم توهم دلت تنگ منه!!!

               

ای دلم:جایی مانده ای که هیچکس مسولیت  شکستنت           

                  رابرعهده نمی گیرد!!! 

       

چقدردلم میخواهدنامه بنویسم...تمبروپاکت هم است...ویک عالمه حرف...!!! کاش کسی جایی منتظرم بود.

 تاريخ : چهارشنبه 7 فروردین1392 | | نویسنده : ... |

                                                   

                                                 

      تاريخ : شنبه 3 فروردین1392 | | نویسنده : ... |

           تولدت مبارک  

 تصاوير زيباسازی TopBloger.com تصاویر زیباسازی وبلاگ تاريخ : پنجشنبه 1 فروردین1392 | | نویسنده : ... |

نمیدانم کدامین شب تودرآغوش من ابدی خواهی شد...

اماخوب میدانم آن زمان چشم های نجیبت رابرفرش قلبم قاب میکنم...

ومیدانم تونیزجسم وروحت رابرایم همیشگی خواهی کرد...

دیریازودمی آیدآن روزی که من وتو دربرابردیدگان دنیادست دردستان یکدیگرقدم برخانه مهرومحبت خواهیم گذاشت وعاشقانه آنگونه که دررویاهای مشترکمان برای هم بودیم            

     برای هم خواهیم ماند! 

                     تاريخ : یکشنبه 20 اسفند1391 | | نویسنده : ... |
سلام برهمه

امروز۱اسفندروزتولدم بود......... 

رویایه کادوخوشگل<زیباوخیلی باارزش بهم داد

یه قرآن خوشگل.وتزیینی خداکنه لایق خودش وکادوش باشمتاريخ : سه شنبه 1 اسفند1391 | | نویسنده : ... |

درسکوتم ناله ای برپاست

سکوت نگاهم به افق رسیداماکسی صدایم رانشنید

نالانم ازاین احوال درمانده

درددل مرافقط دل سوخته میداندوبس

ای کاش به جای خنجرسنگ میزدن به دل

چگونه میتوان آسایش داشت

درحالی که جایی برای پروازنیست!          تاريخ : پنجشنبه 26 بهمن1391 | | نویسنده : ... |
واقیعت راجامیگذاریم هرروزصبح پشت درهای گریم.

  ازبس که آدمهاواقعی بودنمان رادوست ندارند.

امروز۱۲بهمنه.روزیکسالگی وب خاطرات زندگی من خاطراتی که برای خودم ورویانوشتم روزهای شیرین وتلخ زیادی برمن گذشت بعضی هاشکستم دادن وبعضی هاشکست خوردن.امامن بارویاآغازکردم فرداهایی روکه دررویاهای مشترک مابود.امروزکه اینومینویسم تقریبامیشه گفت به آخرخط رسیدم آیامن میتونم دوباره شروع کنم؟مثل روزهای اول
               شاید...تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن1391 | | نویسنده : ... |
این تست روانشناسی روبراتون گذاشتم جوابهاش توپست بعدی یاهمین پست بعدازچندروزمیذارم

۱:دریاراباکدام یک ازویژگی های زیرتشریح میکنید؟

الف:آبی تیره ب:شفاف ج:سبز د:گل آلود

۲:کدام یک ازاشکال زیرادوست دارید؟

الف:دایره ب:مربع ج:مثلث

۳:فرض کنیددرراهرویی راه می روید.دودرمی بینیدیکی در۵قدمی سمت چپ تان ودیگری درانتهای راهرو.هردودربازهستندکلیدی روی زمین درست جلوی شماافتاده است آیاآن رابرمی دارید؟

الف:بله  ب:خیر

۴:رنگهای زیررابه ترتیب اولویتی که برایتان دارندبگویید؟

الف:قرمز ب:آبی ج:سبز د:سیاه ه:سفید

۵:دوست داریددرکدام قسمت کوه باشید؟

الف:قله کوه ب:پایین کوه

۶:درذهنتان اسب چه رنگی است؟

الف:قهوه ای ب:سیاه ج:سفید

۷:توفانی درراه است کدامیک راانتخاب میکنید؟

الف:یک اسب ب:یک خانه

۱:آبی تیره"شخیت پیچیده ب :سبز"آسان وسهل گیرچ:شفاف:به سادگی قابل درک گل الود"آشفته وسردرگم.

۲:دایره"سعی میکنیدطوری رفتارکنیدکه خوشایندهمه باشد.مربع"خودرای وخودمحورمثلث"یکدندهولجباز.

۳:بله"شماادم فرصت طلبی هستید.خیر"فرصت طلب نیستید.

۴:این سوال اولویتهای شمارادرزندگی مشخص میکند.آبی"دوستانوروابط.سبز"شغل وحرفه.قرمز"دلبستگی.سیاه"مرگ.سفید"ازدواج.

۵:میزان ارتفاع نشانگرمیزان جاه طلبی شمادارد.

۶:قهوه ای"فروتن وخاکی.سیاه"غیرقابل پیش بینی.سرکش وهیجان انگیز.سفید"برتر.مغروروتاثیرگذار.

۷:این سوال اولویتهای شمارابه هنگام مشکلات تعیین میکند.اسب"همسر.خانه"فرزندان.تاريخ : پنجشنبه 21 دی1391 | | نویسنده : ... |
سلام رویا

به شمامیگویم آهای آدم های خالی ازعشق .عشق هدیه خدابه من بودوبه بشریت.اگرعشق نبودچطورخداونداعجازمیکردعشق اولین اعجازخدابودنگوییدعشق زمینی.عشق زمینی من عشق خودراآسمانی ترجمانی میکنم

رویای توقصه هادیگه نیادیدنم نمیخوام بیایی

 ودوباره مجذوب نگاهت بشم،نمیخوام بادیدنت بازفراموش کنم که ازدست توهرلحظه من کوه دردمیشم،نمیخوام ازیادببرم که بارفتارت چندین وچندین بارقلبموشکوندی نمیخوام ازخاطرم بره برخوردهای سردت...

من عاشق تویی که الان هستی نیستم من هیچوقت تورونخواستم من همیشه رویارومیخواستم رویایی که قلبش به وسعت دریابزرگ وعمق چشمانش اقیانوسی ازعشق نهفته داشت اره من همون رویای گذشته رومیخواستم ومیخوام من هرگزبه دنبال تونبودم من خواهان رویای همیشگی ام بودم

وتوآن راازمن دزدیدی ازچنگ من درآوردی ازدستان من گرفتی ومن نمیدانم به کجابه کدامین سرزمین دوررهایش کردی یاشایدرویایم رابه رویاهافرستادی به پاکی قلب اون رویایقین داشتم به چشمان نجیبش اعتمادداشتم ومعجزه دستانش راباور...توخود نمیدونی ازمن چه چیزی راگرفتی بگذاربرات بگم توآن چیزی راگرفتی که دروجودمن،درفطرت من جریان داشت.مثل خون دررگ رگ من جاری بودنزدیکترازنفس هام بوددرهرنفس کشیدنم حسش میکردم توازمن تمام دنیای مراگرفتی

چگونه باورکنم عشقهارنگ دگرمیگیرند؟؟؟نه ...باورکردنی نیست

پس چرامن هنوزهستم،هنوزایستاده برسرمیعادمان...پس چرامن هنوزدرطلب رویای شیرین خود پابرجام.

        تاريخ : جمعه 8 دی1391 | | نویسنده : ... |
امروزهم گذشت بدون چشمان تو

بدون اینکه نگاهت دلتنگ نگاهم باشد

امشب هم ازدلتنگی تمام شب بایددردبکشم

تاتورا،نگاهت را،چشمانت راولبخندهمیشگی ات رانبینم

                                                       دلتنگی امانم نمیدهد.

                                               نمیدانم به کدامین عشق دلخوشی

                                          که من اینجابی عشق توناخوشم  وروبه پایان

                                                                                                                     ((خودم ))

دعای من بودی توکه سررومهرمیذاشتم...واسه چشم به عکس خیره ام یه جای پلک نمیذاشتم

مثل ذکراسمتوهردم رولبم می آوردم.....نبودی بی تومن هرشب نگاتوکم می آوردم

من حتی بوی عطرتم دارم به چشم میبینم.....کنارخاطراتی که گذاشتی بی تومیشینم

به دنبال حضورتو،به دنبال یه تسکینم......بااین باری که رودوشم گذاشتی خیلی سنگینم

                       .....بگوچندقطره توچشمات به چشمام اشک بدهکاری ..... 

                          .....بگوچندقطره تو رگهات به رگهام خون بدهکاری.....

                        بگوحساب این چندماه غروری که شکستی چی شد؟؟؟

                               ترحم هایی که گوشم شنیدازتوبگوچی شد؟؟؟تاريخ : سه شنبه 21 آذر1391 | | نویسنده : ... |


در آتشم من و این مشت استخوان بر جاست
عجب که سینه ز سوز نفس نمی سوزد
ز بس که داغ تو دارم چو لاله بر دل تنگ
دلم به حال دل هیچ کس نمی سوزد
به جز من و تو که در پای دوست سوخته ایم
رهی ز آتش گل و خار و خس نمی سوزد


ای جلوه برق آشیان سوز تو را
ای روشنی شمع شب افروز تو را
ز آن روز که دیدمت شبی خوابم نیست
ای کاش ندیده بودم آن روز تو راتاريخ : شنبه 18 آذر1391 | | نویسنده : ... |
هرگزازرویاهایت دست برندار،یک جایی،یک وقتی،یک روزی،وبه یک طریقی آنهاراپیداخواهی کرد.

خدایاخیلی بهت نیازدارم کمکم کن این تردید،روحموداغون کرده توفقط میدونی بایدچیکارکنم بهت احتیاج دارم شرایط خیلی بدی دارم.

این روزهاخیلی چیزهارامی بینم امابرای خاطرتونادیده میگیرم اماتابه کی؟؟؟

کسی که من  تاهمین چندروزپیش بهش گوشزدمیکردم عوض شده این روزهاحرفموبه خودم میزنه خیلی جالبه بعضی وقتهاخنده دارمیشه دنیا.

رویاجون اونی که تنهاست کسی به خلوتش سرنمیزنه مردگان روهم یادمیکنه چه برسه زندگان ودوستاش معرفت به اینه که آدم دوروبرش شلوغ باشه امایاددوستش بیافته خبری ازش بگیره این روزهامیدونم دست خودت نیست سرت حسابی شلوغ شده  

همیشه دربدترین وسخت ترین شرایط زندگی میشه دوست ودشمن خود راشناخت بایدازاین شرایط بدم تشکرکنم که...ممنونم ازت دوران بدی بودی امارفیق خوبی شدیتاريخ : چهارشنبه 15 آذر1391 | | نویسنده : ... |
کیساعشق ایک زندگی ایک زندگی مستعارکا

کیساعشق پایدارسے ناپایدارکا

وه عشق،جس کی شمع بجها دے اجل کی پهونک

                 اس میں  مزانهیں تپش وانتظارکا

میری بساط کیاهے ؟تب وتاب ایک نفس

شعلہ سے بسے محل هے الجهناشرارکا

کرپهلے مجکهو زندگی جاوداں عطا

                 پهر ذوق وشوق دیکھ  دل بی قرارکا

کانٹا وه دے کے جس کی کهٹک لازوال ھو

یارب وه درد جس کی کسک لازوال هو

                                                                                       (علامه اقبال لاهوری)تاريخ : چهارشنبه 8 آذر1391 | | نویسنده : ... |
امان ازدل وقتی دلتنگت میشه وقتی هوای چشماتومیکنه وقتی یه ثانیه ازش دورمیشی میمیره غصه میخوره اشک میریزه وتوچه بی خیال بعضی وقتهادلتنگی اش را،ناراحتی اش را،گریه های بی صدایش رانمیبینی وقتی سرت دادمیزنه،وقتی باهات قهرمیکنه،وقتی بغض میکنه وتواون وقت میفهمی که عشقت ازت ناراحته باهاش حرف میزنی ناراحتیشومی پرسی دلداریش میدی توآغوش گرمت جاش میدی گونه هاشومی بوسی وباصدای نازومخملیت میگی:عشق من چرااینقدغصه میخوری تونمیدونی من چقدمیخوامت ،چطوری دوستت دارم. توهمه زندگی من هستی اونوقته که دل نازک من آروم میشه وچشمای قهوه ای وروشنت رومی بوسه ومیگه میدونم عشقم میدونم دوستم داری امامن همیشه به فکرتم،همیشه نگرانتم نمیتونم ازت دورباشم وتومیگی سمی من همیشه باهاتم تاآخردنیابجزتوحرامم بادحتی یه نگاه به غریبه ای

واین عاشقانه ترین، تکراری ترین، قصه دلهای ماست.تاريخ : شنبه 4 آذر1391 | | نویسنده : ... |
مثل همیشه من مانده ام ودیوارهای اتاقم

وشتری سنگی که چندوقتیست باهم دوست شده ایم

دوست خوبی ست

فقط

             هرچه برایش درددل میکنم

چیزی نمیگوید شنونده خوبی هم است

درجواب من سکوت میکندوسکوت...

                 این روزهاتازه فهمیده ام

حجم تنهایی من تاچه حداست!!!تاريخ : جمعه 26 آبان1391 | | نویسنده : ... |
سلام رویای من

نمیدونم چطوری ازت طللب بخشش کنم نمیدونم باچه زبونی ازت بخوام منوبازهم ببخشی دیگه ازتکراراشتباهات خودم هم شرمنده ام من خیلی اذیتت کردم کلی حرف زدم حرفهای الکی وتوتحمل کردی ازوقتی که برگشتی همش اذیتت میکردم بخدانمیخوام ناراحتت کنم ببخش خوبم که حرفهای بی ربط روبهت ربط دادم

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

رویاجون بخداعشق منی فدای چشمای نجیبت 
تاريخ : چهارشنبه 17 آبان1391 | | نویسنده : ... |
خداجونم

میدونم من درنهایت تنهایی خودم فقط تورودارم،وقتی حرفهاموکسی نمیفهمه وقتی هیچ کس درکم نمیکنه این تویی که به داددل من میرسی این تویی که میگی اره حق باتوهه من میدونم حرف دلتواونی که همیشه باهام تاآخرین نقطه تنهایی من جریان داشت توبودی خداجون به انسان اعتمادی نیست امامن به بشراعتمادکردم وتوروازخاطربردم وقتی نیازی داشتم خداخداازلبانم محونمیشدووهنگامی که نیازموبرآورده کردی چه زودفراموشت کردم...خداجون یادته مهر۸۹اون روزهاچقدباهم دوست بودیم همیشه باهم تودلای هم بودیم یادته شبهاساعتهامینشستم کنج حیاط وباهات درددل میکردم اره میدونم تویادته این من بودم خیلی چیزهاروفراموش کردم خداجون میخوام باهم باشیم مثل قبل من وتودوباره باهم دوست باشیمتاريخ : چهارشنبه 10 آبان1391 | | نویسنده : ... |
سلام

عیدبرشمامبارک                تاريخ : جمعه 5 آبان1391 | | نویسنده : ... |
حرفی برای گفتن ندارم فقط حلالم کن که بیش ازحددوستت داشتم وهیچ کس وهیچ چیزنتونست ازعشق تودل بکنم یه روزی می فهمی امروزمنویه روزی ازروزهای فرداکه ازلذت هاوخوش گذرونی هادلزده شدی یکی ازاین روزهای نزدیکی که ته قلبت عشق رودوباره حس کردخاطره هام عذابت خواهندداد دعامیکنم عذاب وجدان زیادعذابت نده که ناراحتیت هنوزبرام کشنده است هرجای دنیاباشی باهرکس بازهمون رویای همیشگی منی    ومن هم حلالت میکنم همه زخم هاودردهایی که بهم هدیه دادی حلالت باشه گلم

                               تاريخ : چهارشنبه 3 آبان1391 | | نویسنده : ... |
           i AM A BALOCH I AM NOT TERORIST      

روزجمعه بودسرظهرزیادحالم خوب نبودتواتاقم خوابیده بودم که خونمون مهمون اومدبرای پذیرایی ازمهموناداشتم میرفتم آشپزخونه که صدای مهیبی شنیدم صدا خیلی بلندبوددرجای خودم میخکوب شدم یعنی صدای چی بود؟؟؟ ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 30 مهر1391 | | نویسنده : ... |
بهانه میاورای دل به اوبگو:جزاین کلمات سربه زیرچیزی نداری بگوجزیک قلب تازه وچشمانی عاشق ودستانی پرازغزل ورویاچیزی نداری!!!

به اوبگو:اگرنشانی مارانداری ماهمان جاییم هنوزدرهمان شهرهمیشه بهار درهمان سوختن آباد،بدون تومی سوزیم ومی سازیم به اوبگو:آخرین وداع یادت می آیدرویای من به زیرسایه تمبرانتهای جامی کوچه بن بست؟ نه چگونه یادت هست؟توکه رفته بودی آن هنگام ومن  زیرتمبرمناره های مسجدرابه نظاره نشستم گلدسته هاراقسم دادم تاآمدن تواذان عشق بگویندمیدونی خیابان جامی ردپای آخرین عبورت رابرآسفالت سفت وسختش حکاکی کرده تامبادانیایی وهمین یادگاری راهم زدست بدهد. 

میدونی چندوقت است نیامده ای برلب ساحل،تیاب چابهارعجیب دلتنگ  چشمان دریایی ات شده دیگرغروب هایش غمگین نیست بدون تواینجاغروب هایش هم سهمگین شده.

به اوبگو:اینجاهمه دلگیرتواند.ودل من ازهمه دلگیرتر!!!تاريخ : جمعه 21 مهر1391 | | نویسنده : ... |
سلام

میخوام آدرس وبلاگم روعوض کنم  به نظرتون خوبه یابذارم خاطرات زندگی؟؟؟

نظریادتون نره !!!

 تاريخ : سه شنبه 18 مهر1391 | | نویسنده : ... |
  • زاهدان سیتی
  • پنجه